Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Identifikacija i kartiranje morskih staništa

29.08.2017.

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 3.8.2017. do 18.9.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša


 

Sažetak: 

Predmet Poziva je povećanje dostupnosti podataka o morskoj bioraznolikosti odnosno o rasprostranjenosti obalnih i pridnenih morskih staništa u području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom koji su preduvjet za uspostavu i provedbu odgovarajućih mjera praćenja i očuvanja, u skladu s Direktivom o staništima i Okvirnom direktivom o morskoj strategiji.

Svrha (cilj) Poziva je identificirati i kartirati obalna i pridnena morska staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom te izraditi cjelovitu kartu obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom obalnom moru i epikontinentalnom pojasu.


 

Dokumentacija:

Više o tome pročitati ovdje