Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

MJERA 5. PODMJERA 5.2. -OBJAVLJEN PRAVILNIK ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

02.08.2017.

U Narodnim novinama br. 74/2017 od 28. srpnja 2017. bit će objavljen Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 – Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a prijave na natječaj bit će omogućene početkom listopada 2017. godine, jer je zbog EU pravila potrebno zadovoljenje osnovnih preduvjeta korištenja ove mjere (proglašenje elementarne nepogode, izlazak na teren povjerenstava za procjenu štete i sl.).

Prihvatljivi korisnici :

Fizičke ili pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika).

Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Prihvatljivi troškovi su:
– prihvatljivi opći troškovi i
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su:
– investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospo­darskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

U izradi je i Uputa u kojoj će biti navedeni svi uvjeti prijave na natječaj i način na koji ih zadovoljiti. Timovi Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe i Hrvatske gospodarske komore održat će niz operativnih sastanaka s predstavnicima lokalne samouprave, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa – kako bi, udruženim snagama, poljoprivrednike čiji je poljoprivredni potencijal  stradao, što učinkovitije pripremilo za prijavu dokumentacije za predstojeći natječaj.

Osnovni je preduvjet provođenja ove mjere da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti 30%.

Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.  Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod.

Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije.
Pravilnik o provedbi mjere