Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

29.08.2017.

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave


 

Sažetak:

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).

Informativna radionica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) kao PT1 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) kao PT2 organizirat će informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u ponedjeljak 3. srpnja 2017. u prostorijama FZOEU-a, Radnička cesta 80/Zagreb tower, dvorana na 20. katu.

Predviđeno trajanje Informativne radionice je od 11.00 do 13.00h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte goran.vrabec@mzoip.hr najkasnije do četvrtka, 29. lipnja 2017. do 16.00 h.

Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanja samo jedne osobe iz svoje institucije. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do petka, 30. srpnja 2017. do 10h.

Prezentacija sa informativne radionice održane 03. srpnja 2017.

Pitanja i odgovori sa informativne radionice održane 03. srpnja 2017.

 

Dokumentacija

 

Učestala pitanja i odgovori:

Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarski dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. U slučaju privremene obustave Poziva, nadležno tijelo ograničit će mogućnost postavljanja pitanja do njegovog ponovnog pokretanja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu e-pošte: goran.vrabec@mzoe.hr.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Pitanja i odgovori