Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Imate projektnu ideju?    
ISPUNITE UPITNIK I POŠALJITE GA!

Arhiva vijesti

POZIV za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

11.11.2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje objavu Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.   Svrha Poziva je donošenje Odluke kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027…. Pročitajte više

01.11.2022.

Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 63.500.000,00 HRK od čega: 19.000.000,00… Pročitajte više

Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“

18.10.2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijske mehanizme Kraljevine Norveške financijski Europskog gospodarskog prostora, je dana 14. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“). Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih… Pročitajte više

Otvoreni poziv: Izrada strategija zelene urbane obnove

14.10.2022.

Svrha ovog poziva Svrha ovoga Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te… Pročitajte više

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“

11.10.2022.

Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika… Pročitajte više

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

07.10.2022.

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva. Cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne… Pročitajte više

Potpisan sporazum o partnerstvu EK-a i Hrvatske vrijedan 9 milijardi bespovratnih eura

04.10.2022.

Hrvatska će u okviru sporazuma o partnerstvu s Komisijom primiti ukupno 9 milijardi eura sredstava kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027. godine, radi promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije svojih regija i zelene i digitalne tranzicije. Očekuje se da će ta ulaganja pomoći u smanjenju regionalnih gospodarskih razlika i poboljšanju vještina, osposobljavanja i… Pročitajte više

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

30.09.2022.

Cilj prvog poziva je na početku programske perspektive ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih dionika. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 92 milijuna eura EU sredstava uz stopu sufinanciranja od 80% i maksimalno trajanje projekata od 30 mjeseci. Otvoreni prioriteti: Prioritetna os 1… Pročitajte više

Prijave na natječaje iz nove financijske perspektive početkom 2023.

27.09.2022.

Prvi pozivi u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027., kojim je Hrvatskoj na raspolaganju devet milijardi eura, bit će raspisani do kraja ove, a prijave će krenuti početkom 2023. godine. Ministarstvo regionalnog razvoja upravlja s dva programa, ukupne vrijednosti gotovo 6,8 mlrd eura  Od tih devet milijardi eura, 2,56 milijardi eura… Pročitajte više

JAVNI POZIV za provedbu mjera iz,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstv a u 2022. godini”

23.09.2022.

Predmet Javnog pozivaje prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programau 2022. godini za slijedeće potpore:Mjera l. Dodatno financiranj e uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih ikombiniranih pasmina namij enj en ih za pr oizvodnj u mlij eka,Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih ikombiniranih pasmina namij enj en ih za… Pročitajte više