Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Some desc
KONZULTACIJE
Some desc
Some desc
Procjena potreba, praćenje natječaja, prikupljanje relevantnih informacija, usmjeravanje i savjetovanje o potencijalnoj suradnji.
Some desc
IDEJA
Some desc
Some desc
Stvaranje i razrada ideje kroz postojeće resurse i potencijale, razrada postojeće ideje, definiranje ciljeva i aktivnosti projekta, povezivanje ideje sa EU strategijama razvoja.
Some desc
IZRADA PLANA
I REALIZACIJA PROJEKTA
Some desc
Some desc
Pisanje prijava i priprema cjelokupne prijavne dokumentacije na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, priprema i izrada strateških planova razvoja, izrada poslovnih planova, pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja.
Some desc
PROVEDBA PROJEKTA
Some desc
Some desc
Upravljanje proračunom projekta, priprema i pisanje potrebnih projektnih izvještaja, upoznavanje s dijelovima grant ugovora i ugovornim pravima i obvezama korisnika, provedba javne nabave, kontroling projekta u odnosu na proračun odobren ugovorom, dopune i izmjene ugovora i sl.

Vijesti

JAVNI POZIV za provedbu mjera iz,,Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstv a u 2022. godini”

23.09.2022.

Predmet Javnog pozivaje prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programau 2022. godini za slijedeće potpore:Mjera l. Dodatno financiranj e uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih ikombiniranih pasmina namij enj en ih za pr oizvodnj u mlij eka,Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih ikombiniranih pasmina namij enj en ih za… Pročitajte više

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području SDŽ za 2022. godinu

20.09.2022.

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv. Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,… Pročitajte više

Cijene energije: Komisija predlaže hitnu tržišnu intervenciju kako bi se smanjili računi za Europljane

16.09.2022.

Komisija predlaže hitnu intervenciju na europskim energetskim tržištima radi rješavanja problema nedavnog dramatičnog porasta cijena EU se suočava s posljedicama ozbiljne neusklađenosti između potražnje i opskrbe energijom, ponajprije zbog toga što Rusija i dalje upotrebljava svoje energetske resurse kao oružje. Kako bi se ublažio povećani pritisak na europska kućanstva i poduzeća, Komisija sad poduzima sljedeći… Pročitajte više

Više vijesti >