Kako sufinancirati projekt putem EU fondova?

Some desc
KONZULTACIJE
Some desc
Some desc
Procjena potreba, praćenje natječaja, prikupljanje relevantnih informacija, usmjeravanje i savjetovanje o potencijalnoj suradnji.
Some desc
IDEJA
Some desc
Some desc
Stvaranje i razrada ideje kroz postojeće resurse i potencijale, razrada postojeće ideje, definiranje ciljeva i aktivnosti projekta, povezivanje ideje sa EU strategijama razvoja.
Some desc
IZRADA PLANA
I REALIZACIJA PROJEKTA
Some desc
Some desc
Pisanje prijava i priprema cjelokupne prijavne dokumentacije na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, priprema i izrada strateških planova razvoja, izrada poslovnih planova, pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja.
Some desc
PROVEDBA PROJEKTA
Some desc
Some desc
Upravljanje proračunom projekta, priprema i pisanje potrebnih projektnih izvještaja, upoznavanje s dijelovima grant ugovora i ugovornim pravima i obvezama korisnika, provedba javne nabave, kontroling projekta u odnosu na proračun odobren ugovorom, dopune i izmjene ugovora i sl.

Vijesti

Oh no!

No content is appearing for this page!

Više vijesti >